Asiakastarinat

Verkkosivustouudistus ja viestinnän tuki jatkuvalla mallilla Orbis Oy:lle

Asiakas

Orbis Oy

Vuosi

2021-2023

Vieraile sivustolla

Orbis.fi

Jatkuva kumppanuus tuo etuja molemmille osapuolille. Lue miten yhteistyömme Orbis Oy:n kanssa kehittyi verkkosivuston uudistamisesta sisältömuotoiluun ja markkinoinnin tukemiseen.

Orbis Oy – Tiedonsiirron tutkimusmatkailijat

Orbis on suomalainen yritys, joka tarjoaa laadukkaita ratkaisuja ja tuotteita tietoliikenteeseen kiinteistöissä, julkisissa tiloissa, liikenteessä sekä teleoperaattoreiden kiinteissä ja mobiileissa verkoissa, datakeskuksissa ja teollisuudessa. Orbis palvelee luotettavilla ratkaisuillaan myös puolustusteollisuuden tarpeita.

Uudistettu verkkosivustokonsepti ja visuaalinen ilme

Talvella 2021-2022 Orbis aloitti prosessin verkkosivustonsa uudistamiseksi, jotta se voisi palvella asiakkaitaan paremmin ja tarjota modernimman visuaalisen ilmeen. Tavoitteena oli luoda käyttäjäystävällinen ja houkutteleva verkkosivusto, joka vastaa Orbiksen arvoja ja ratkaisuja.

Orbis kääntyi Exove Designin puoleen mm. siksi, että aiempi yhteistyö Orbiksen verkkopalveluiden kartoituksen ja strategiatyön merkeissä oli sujunut hyvin ja tuottanut arvokkaita tuloksia. Pystyimme myös tarjoamaan verkkosivu-uudistukseen kokonaisvaltaisen palvelupaketin, joka sisälsi konseptikehityksen, analytiikan, käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelun sekä teknisen toteutuksen. Tuloksena oli uusi verkkosivusto, joka sisältää parannetun sivustorakenteen, sujuvan käyttökokemuksen, visuaalisia parannuksia ja helpomman ylläpidon. Tämä uudistus auttoi sekä potentiaalisia että nykyisiä asiakkaita löytämään tarvitsemansa tehokkaasti ja teki sisällöntuottajien työstä sekä sivuston hallinnasta vaivatonta. 

Sivustouudistuksesta viestinnän tukemiseen

Verkkosivuston uudistuksen yhteydessä Orbis tunnisti tarpeen päivittää sisältöjään sekä suunnitella markkinointistrategia uudelleen. Apua tarvittiin myös sisältöjen siirrossa uudelle sivustolle siten, että ne samalla päivitettäisiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja SEO-vaatimuksiin paremmin.

Sivustouudistuksen aikana muodostuneen hyvän yhteishengen ja toimivan kommunikoinnin myötä yhteistyötä päätettiin jatkaa jatkuvan kehityksen mallilla, jossa Exove Designin monipuolinen tiimi tukee Orbista tarpeen mukaan sisältöjen uudistamisessa ja markkinoinnissa. Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana tiimi toteutti Orbikselle avainsanatutkimuksia, siirsi ja päivitti sisältöjä uudelle sivustolle ja tuotti uutta, laadukasta ja SEO-optimoitua sisältöä paremman näkyvyyden saavuttamiseksi. Kumppanuutemme on tarjonnut Orbikselle siis paitsi laadukkaan verkkosivuston uudistuksen myös tehokkaan sisällöntuotannon ja apuvoimia markkinointityöhön.

Monialainen jatkuva kumppanuus

Jatkamme työskentelyä Orbis Oy:n kanssa pitkäaikaisena kumppanina. Jatkuva kumppanuus mahdollistaa Orbikselle nopean ja asiantuntevan verkkopalvelukehityksen ja tehokkaan digitaalisen markkinoinnin. Pienellä kuukausittaisella panostuksella Orbiksella on käytössään parhaat sisältömuotoilun, käyttökokemuksen ja teknisen kehityksen asiantuntijat, jotka pyrkivät jatkuvasti parantamaan Orbiksen digitaalista näkyvyyttä ja ohjaamaan kehitystä oikeaan suuntaan.

Get in touch

Tanja Pulksten

Tanja Pulksten

  • tanja@exovedesign.com

Share