Asiakastarinat

DRA osallisti Aie-työkalun avulla koko organisaationsa strategiatyöhön

Asiakas

DRA consulting Oy

Vuosi

2021

DRA Consulting Oy on koko Euroopan alueella toimiva asiantuntijapalveluyritys, joka on erikoistunut lääkealan sekä lääkinnällisten laitteiden viranomaissäätelyn konsultointiin sekä markkinoille tulon esteiden poistamiseen. Strategiansa uusimisen yhteydessä DRA halusi ottaa ennakoinnin yhdeksi prosessin lähtökohdista ja osallistaa koko organisaationsa siihen.

Osallistava prosessi Aie-työkalulla

Yhdessä Elina Hiltusen kanssa, joka on yksi Suomen johtavista futuristeista sekä yksi maailman johtavista futuristeista Forbes-lehden top 40-listauksen mukaan, fasilitoimme DRA:lle ennakointiprosessin, jossa koko organisaatio keräsi yrityksen toimintakentässä vaikuttavia tulevaisuusilmiöitä strategian tulevaisuuskestävyyden varmistamiseksi.

Yhteistyö toteutettiin seuraten Exoven kehittämän Aie-ennakointityökalun “tulvaisuuskestävän strategian” prosessia. Palvelun avulla sen eri vaiheisiin voidaan osallistaa haluttu joukko organisaation jäseniä. Osallistujat luovat palveluun sisältöä ja arvioivat sitä omasta näkökulmastaan. Näin osallistujien hiljainen asiantuntemus saadaan mukaan ennakointiprosessiin ja joukkoistamisen avulla varmistetaan strategian tulevaisuuskestävyys.

Meillä oli tavoitteena joukkoistaa heikkojen signaalien kerääminen organisaatiossamme, ja tästä saimme sopivan kipinän ja työkalun siihen.”
DRA:n toimitusjohtaja Kaija Korpiaho-Haga.

Aie ennakointityökalun prosessi kuvattu kahtena paallekkäisenä pisaramaisena vektorina. Molempien muotojen sisällä on syklinen prosessi - toinen strategiatyölle ja toinen ennakoinnille. Nämä prosessit kohtaavat keskellä siinä kohtaa jossa muodot menevät päällekkäin. Kohtauspaikan otsikko on strategian testaus skenaarioilla.
Aie-ennakointiprosessi

Ennakoinnin perusteista strategian testaukseen

Yhteistyö käynnistettiin Elinan pitämällä aloitustyöpajalla DRA:n johtoryhmälle, jossa perehdyttiin aluksi ennakoinnin teoriaan. Tilaisuudessa käynnistettiin myös ilmiöiden keruu Aie-työkaluun, jota jatkettiin organisaation eri osille DRA:n järjestämien virkistystilaisuuksien yhteydessä. 

Kun ilmiöt oli kerätty, DRA:n johtoryhmä arvioi niiden ominaisuuksia Aie-työkalun mittareiden avulla. Tärkeimpien ilmiöiden pohjalta koottiin skenaariot – vaihtoehtoiset tulevaisuuden kuvaukset, joita vastaan strategiaa testattiin työkalussa. Testaus auttoi DRA:ta tarkastelemaan strategiaansa tulevaisuuden näkökulmasta ja paikantamaan ne kohdat strategiastaan, joita tuli korjata strategian tulevaisuuskestävyyden varmistamiseksi.

Yhteistyöstä asennetta ennakointiin

Sen lisäksi, että projekti auttoi DRA:ta strategiatyössä, laaja osallistaminen auttoi myös strategiatyön jalkauttamisessa sekä ennakointityön liittämisessä osaksi DRA:n toimintatapoja. 

“Saimme avattua työntekijöillemme vähän paremmin johtoryhmän strategiatyötä sekä signaalien kartoittamista. Tavoitteenamme on, että tulevaisuuden signaalien keräys ja ennakointi tulisi mukaan kaikkien DRAlaisten arkeen.“
DRA:n toimitusjohtaja Kaija Korpiaho-Haga.

 

Get in touch

Pekka Antti-Poika

Pekka Antti-Poika

Futunautti

  • pekka@exovedesign.com
  • +358 40 587 6859

Share