Asiakastarinat

Vantaan kaupunki ja Infocare – kohti ennakoivaa osaamisen kehittämistä

Asiakas

Vantaan kaupunki, Infocare

Vuosi

2022

Osana Vantaan kaupungin Urbaania kasvua Vantaa-hanketta, fasilitoimme Infocarelle Aie-ennakointityökalun mukaisen ennakointiprosessin. Projektin tuloksena muodostettiin pohja ennakoivan oppimisen prosessille yrityksessä.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luotiin uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Hanketta johtaa Vantaan kaupunki ja siihen on osallistunut viisi kumppaniyritystä ja lisäksi noin 70 pilottiyritystä. Osana kokonaisuutta haluttiin kokeilla miten osallistava ennakointi tukisi hankkeen tavoitteita.

“Päätimme pilotoida ennakointia ja kokeilla Aie-työkalua yhdessä InfoCaren kanssa hankkeen puitteissa, jotta saamme palautetta ja kokemuksia, jotka voivat tukea jatko hankkeissa ja ennakoinnin kokonaisuuden rakentamisessa Vantaalle.”
Lotta Alajoki, Vantaan kaupunki

Yksi hankkeeseen osallistuneista kumppaneista on InfoCare, Pohjoismaiden johtava innovatiivisten tietotekniikkaratkaisujen palveluntarjoaja. Ennakoinnin kokeilu sopi hyvin InfoCaren tilanteeseen, sillä yrityksellä oli hankkeen aikana strategiaprosessi käynnissä ja ennakoinnista saatiin siihen tukea.

Ilmiöistä vaihtoehtoisiin tulevaisuuden skenaarioihin

Exoven asiantuntjiat ja futuristi Elina Hiltunen fasilitoivat InfoCarelle ennakointiprosessin, jossa Aie-työkalun avulla osallistettiin yrityksen Suomen organisaation henkilöstöä testaamaan yrityksen strategiaa.

Prosessi käynnistyi Hiltusen henkilöstölle pitämällä valmennuksella ennakoinnin periaatteista. Tämän jälkeen Aie-työkaluun kerättiin ilmiöitä koko organisaation voimin ja kerättyjen ilmiöiden merkittävyys arvioitiin yhdessä. Tärkeimpien ilmiöiden pohjalta kirjoitettiin vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot, joissa yrityksen nykyisen strategian tulevaisuuskestävyyttä testattiin.

Aie ennakointityökalun prosessi kuvattu kahtena paallekkäisenä pisaramaisena vektorina. Molempien muotojen sisällä on syklinen prosessi - toinen strategiatyölle ja toinen ennakoinnille. Nämä prosessit kohtaavat keskellä siinä kohtaa jossa muodot menevät päällekkäin. Kohtauspaikan otsikko on strategian testaus skenaarioilla.
Aie-ennakointiprosessi

Ennakoinnista puskuria teknologian jatkuvaan kehitykseen

Prosessiin osallistui 30 InfoCaren henkilöstön edustajaa. Tuloksena saatiin kaikkien eri ennakoinnin vaiheiden kautta tulevaisuuden näkökulmaa strategian muotoiluun tulevaisuutta paremmin kestäväksi. Lisäksi prosessi poiki lukuisia konkreettisia  kehitysideoita esimerkiksi myyntiin ja palvelutarjontaan.

InfoCaren toimialalla teknologia on kaiken keskiössä ja sen merkitys korostui luonnollisesti kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa. Yksi prosessin keskeisistä löydöksistä oli se, että teknologian jatkuvaan kehittymiseen voidaan vastata ennakoivan osaamisen kehittämisen avulla, jossa koko organisaatio voidaan valjastaa etsimään tulevaisuuden teknologiaan vaikuttavia ilmiöitä. Näin yrityksen johto voi arvioida henkilöstön koulutustarpeet etuvetoisesti ja uusien teknologioiden tullessa asiakkaiden käyttöön – InfoCaren asiantuntijat ovat valmiina. 

Matka tulevaisuuteen on vasta alkanut

Ennakointiprosessin aikana InfoCaren edustajat tutustuivat ennakoinnin periaatteisiin ja saivat näkökulmaa ennakointityön merkitykseen InfoCaren sekä oman työnkuvansa kehityksen kannalta. Yhteistyö saikin innostuneen vastaanoton ja toimi InfoCarelle ponnahduslautana kohti ennakoivaa liiketoiminnan kehittämistä.

Projektista saatiin lisäarvoa strategia työhön sekä mahdollisia uusia innovaatioita palveluihimme.
Pete Brusi, Managing director, InfoCare

 

Kokeilu vahvisti myös projektiin osallistuneiden Vantaan kaupungin edustajien käsitystä siitä, että yrityksillä on kiinnostusta ja tarvetta osaamisen ennakoinnille sekä ennakointiosaamisen kehittämiselle. Hankkeessa saatua palautetta tullaan käyttämään jatkohankkeita kehitettäessä.

Get in touch

Pekka Antti-Poika

Pekka Antti-Poika

Futunautti

  • pekka@exovedesign.com
  • +358 40 587 6859

Share