Blogi

Miten ChatGPT voi auttaa digitaalisessa viestinnässä, käytännön vinkkejä

Julkaistu

26.10.2023

Tässä blogitekstissä sukellamme syvemmälle tekoälyn soveltuvuuteen digitaalisen markkinoinnin ja sisällöntuotannon keskeisissä kysymyksissä. Tarjoan tässä blogikirjoituksessa käytännön vinkkejä siitä, miten voit hyödyntää ChatGPT:tä tehokkaasti ja välttää yleisimmät kompastuskivet.

Tekoäly on viime vuosina mullistanut digitaalisen viestinnän kenttää. Sen käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti, ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat kasvaneet entisestään. Harward Business Schoolin tuore tutkimus kuitenkin kannustaa kriittisyyteen: vaikka tekoäly voi olla erittäin tehokas työkalu, sen annetaan helposti ottaa liian suuri rooli ilman riittävää ohjausta. On tärkeää ymmärtää, missä tekoälyn, kuten ChatGPT:n, käyttö on hyödyllistä ja missä se voi aiheuttaa haasteita ja jopa virheellisiä johtopäätöksiä. Tässä blogitekstissä sukellamme syvemmälle siihen, miten tekoäly soveltuvuu digitaalisen markkinoinnin ja sisällöntuotannon keskeisissä kysymyksiin. Tarjoan käytännön vinkkejä siitä, miten voit hyödyntää ChatGPT:tä tehokkaasti ja välttää yleisimmät kompastuskivet.

Tämä kirjoitus on toinen kolmen blogijulkaisun sarjastani, joka käsittelee tekoälyä kollegana. Ensimmäisessä osassa perehdyin siihen millainen kollega ChatGPT on. Tässä yhteydessä kävin läpi myös sen perusominaisuuksia, kuten periaatteet joilla se tuottaa tietoa. Täältä voit lukea ensimmäisen kirjoituksen.

Näin pääset alkuun

Mikäli et ole vielä aktivoinut ChatGPT:tä, voit luoda OpenAI-tilin itsellesi täällä. 

Tässä kirjoituksessa on esimerkkejä, joissa hyödynnetään ChatGPT:n versio 4:ää. Mikäli sinulla on tarkoitus hyödyntää CHatGPT:tä työssäsi ja säännöllisesti. Suosittelen CHatGPT4:n aktivointia. Sen voit tehdä chat-näkymän vasemman alareunan valikosta, joka aukeaa käyttäjänimeäsi klikkaamalla.

 

Yleisiä vinkkejä

ChatGPT:n kanssa työskentely vaatii oman logiikkaansa. Itse suhtaudun siihen kuin kollegaan, jolla on omat rajoitteensa. Tästä kerron enemmän blogisarjan ensimmäisessä julkaisussa. “Syötteet” ova komentoja, joiden perustuulla ChatGPT antaa vastauksia chat-näkymässä. Tässä yleisiä vinkkejä syötteiden antamiseen:

 • Kuvaa selkeästi, mitä haluat sen tekevän
 • Anna esimerkkejä. Ne helpottavat syötteen ymmärrettävyyttä.
 • Korjaa ja pyydä uudelleen vastausta tarkennuksilla evästettynä, mikäli vastaukset eivät vastaa haluttua lopputulosta.
 • Mikäli et tiedä miten lähestyä jotakin ongelmaa tai joudut jumiin, kysy ChatGPT:ltä. Se osaa antaa neuvoja myös itsensä ohjaamiseen.

 

Sisältöjen määrän kasvattaminen

Säännöllisen ja laadukkaan sisällön tuottaminen on keskeistä monille yrityksille. Kun resurssit ovat rajalliset, ChatGPT voi toimia tukena generoimalla alustavia sisältöluonnoksia, auttamalla ideoimaan uusia aiheita ja tarjoamalla monipuolisia näkökulmia. Tekstiaihioita voi ideoida esim. kohderyhmäkuvausten tai uusimpien trendien perusteella – vaikka kokonaiselle julkaisusarjalle kerrallaan.

 • Tässä niinkuin monessa muussakin tapauksessa, kannattaa aloittaa syöttämällä kirjoituksen kohderyhmän tiedot. esim. persoonakortin muodossa. Syötä persoonan tiedot ChatGPT:lle ja pyydä sitä generoimaan tarvitsemasi sisältö kohderyhmälle sopivaksi.

 

Haluatko tietää enemmän persoonista? Lue blogitekstimme persoonien hyödyntämisestä kohderyhmiesi määrittelyssä.

 • Poimi esimerkiksi otsikoita antamalla ChatGPT:lle kohderymän kohtaavia keskeisiä haasteita.
 • Mikäli käytössäsi on ChatGPT4, aktvioi Bing-hakukone Chat-näkymän yläosassa. Näin saat yhteyden verkosta löytyviin sisältöihin ja voit valjastaa ChatGPT:n etsimään uusimpia trendejä asiakkaitasi kiinnostavista aiheista.

 

Ohjeet ChatGPT4:n käyttämiseen Bing Chat -näkymän aktivoinnissa.
Mikäli käytössäsi on ChatGPT4, voit aktvioida Bing-haun Chat-näkymän yläosassa: klikkaa ensin GPT-4 ja aktivoi “Browse with Bing” alasvetovalikosta. Tästä eteenpäin voit komentaa ChatGPT:tä etsimään sisältöjä verkosta.
 • Saat GPT:ltä sparrausta myös tekstien kirjoittamiseen otsikkovaiheesta eteenpäin.

 

Näin varmistat että sisältö on laadukasta eikä sekaan eksy GPT:n generoimia epätarkkuuksia:

 • Muista ettei ChatGPT ei genroi laadukasta valmista tekstiä
 • Viimeistele itse aina teksti
 • Mikäli käytätä Bing:n lähteitä, tarkista että niiden perusteella generoitu tekstii vastaa oikeita sisältöjä.

Monimutkaisten aiheiden yksinkertaistaminen

Oli kyseessä sitten monimutkainen aihe tai vaikkapa yrityksesi tuote, josta kirjoittaminen vaatii syvempää ymmärrystä aiheesta, voi ChatGPT auttaa tuottamalla selkokielistä sisältöä, joka tekee monimutkaisista asioista helpommin lähestyttäviä. Se voi esimerkiksi:

 • Antaa yleiskuvauksen tai intron aiheeseen
 • Pilkkoa kokonaisuuden helposti lähestyttävimmiksi osa-alueiksi tai
  Avata yksittäisiä termejä niin, että ymmärrät helpommin niiden merkityksen.

 

Näin varmistat tiedon paikkansapitävyyden:

 • ChatGPT ei tuota tarkkaa tietoa, joten älä koskaan perusta ymmärrystäsi pelkästään ChatGPT:n varaan.
 • Jo yleiskuvan muodostamisesta lähtien saattaa olla hyödyllistä pyytää ChatGPT:tä hakemaan tietoa Bing:n kautta, jolloin tieto haetaan verkosta, referoituna lähteillä joihin voi palata klikkaamalla niiden linkkiä.

Asiakaspalautteen tehokas hyödyntäminen

Voit hyödyntää ChatGPT:tä asiakaspalautteen purkamiseen, analysoit sitten asiakaspalautetta tutkimustarkoituksessa tai luot sen pohjalta sisältöjä. ChatGPT:n avulla voit nopeasti tunnistaa keskeisiä aiheita raakapalautteesta.

 • Poimi ensin aiheet pyytämällä ChatGPT:tä tiivistämään antamaasi raakadataa.
  Palautteesta poimittuja aiheita voi käyttää myös esim. Verkkosivuston Q&A-osion sisältöön.
 • Tekstin analysoinnissa Chat-käyttöliittymässä on kuitenkin omat rajoitteensa. Esimerkiksi ChatGPT3:lle voi syöttää korkeintaan 2048 merkkiä merkkiä kerrallaan. Huomaa lisäksi että chat:n edetessä ChatGPT:n välimuisti saattaa täyttyä ja sen jälkeen se ei muista aikaisemmasta keskustelusta enää juurikaan mitään.

 

Näin varmistat turvallisen ja luotettavan laadullisen data-analyysin ChatGPT:n avulla:

 • Ole tarkkana siitä, että tiivistelmät vastaavat omaa käsitystä aineistosta, joka muodostuu huolellisesta aineistoon tutustumisesta.
 • ChatGPT:lle ei saa antaa luottamuksellista dataa. OpenAI ei suoraan hyödynnä antamaasi tekstiä, mutta ohjelmiston kehittäjät käyvät läpi käyttäjien antamia syötteitä kehitystarkoituksessa.
 • ChatGPT saattaa joskus nostaa tiivistelmiin yksittäisiä asioita, jotka eivät ole ratkaisevia kokonaisuuden kannalta tai jättää osan antamistasi tiedoista huomiotta. Kun pyydät raakadatasta tiivistelmää, voit pyytää perusteluja siihen, miksi tietyt asiat on nostettu esiin tiivistelmässä ja kuinka kuinka monta kertaa ne mainitaan.

Määrällinen data ja skriptaus

Esimerkiksi kyselyiden tuloksena syntyneen numeerisen datan analysoinnissa olen hyödyntänyt ChatGPT:tä “koodarina”.

 • Google sheets-datan käsittelyä voi osittain automatisoida Googlen skriptien avulla, jotka lajittelevat dataa ja kokoavat sitä taulukoiksi ja kuvaajiksi sekunteissa.
 • Kun skripti on kerran tehty, se toimii apuna vastaavissa prosesseissa myös tulevaisuudessa.
 • Skriptit liitetään aina tiettyyn Sheet-tiedostoon. Voit tehdä Sheet-tiedostoon erillisin ohjeet-välilehden, jossa ohjeistat tiedoston ja skriptin käyttämiseen. Voit pyytää ChatGPT:n tekemään sen sisällön luomasi scriptin perusteella.

 

Näin varmistat että skriptit toimivat oikein:

 • Kerro ChatGPT:lle selkeästi mitä haluat tehdä.
 • Aloita yksinkertaisesta esimerkistä ja esimerkkiaineistosta (voit syöttää ChatGPT:lle suoraan kopioimaasi sisältöä taulukointiohjelmista kuten Excel ja Sheets).
 • Testaa scriptin toiminta ja korjaa virheet tarvittaessa. Mikäli scripti ei toimi, voit syöttää virheilmoituksen ChatGPT:lle, jolloin se osaa korjata erheensä.
 • Muista olla kärsivällinen, monimutkaisten skriptien generointiin voidaan tarvita useampikin kierros.
 • Toisinaan ChatGPT unohtaa kesken kaiken mistä oli kysymys. Kuvaa tällöin uudestaan ongelma ja anna siihen mennessä generoitu scripti.
 • Suurilla datamäärillä: muista optimoida scriptisi käyttämät toiminnot tukemaan suurempaa datamäärää. ChatGPT tekee tämän puolestasi.

 

Samalla periaatteella olen generoinut myös Python- ja Javascript-koodia, joten menetelmä tukee erilaisia kieliä. Voit kokeilla sen soveltamista aikaa vieviin tehtäviin, joita voisi nopeuttaa skriptaamisen avulla, esim.:

 • Segmentointi ja kohdennus: Asiakkaiden segmentointi voi olla aikaa vievää. Pieni ohjelma voisi automatisoida tämän prosessin perustuen asiakkaan toimintaan tai muuhun datan perusteella.
 • Sähköpostikampanjoiden automatisointi: Skripteillä voi automatisoida tiettyjen sähköpostiviestien lähettämisen tiettyinä aikoina tai vastauksena tiettyihin asiakkaan toimiin.
 • Sosiaalisen median seuranta: Automatisoidut skriptit voivat seurata mainintoja yrityksestä sosiaalisessa mediassa ja ilmoittaa viestinnän ammattilaiselle, kun toiminta vaatii huomiota.

 

Scripteistä voit ottaa jopa suoraan yhteyttä OpenAI:n API:n kautta ChatGPT:hen ja analysoida sitä kauttaa esim. Sanojen merkityksiä tai kuvien sisältöjä, mikä ei aikaisemmin ole ollut Sheets-ympäristössä mahdollista. Täältä löydät esimerkin siitä, miten SEO-avainsanalistausta käytetään GPT:llä suoraan Google Sheets-tiedostosta API:n kautta.

Kuvitukset

Kuvapankkikuvien etsintä vie yleensä paljon aikaa, samoin kuvatekstien kirjoitus esim. verkkojulkaisua varten. Generoimalla omat kuvasi ChatGPT:n avulla varmistat myös käyttöoikeudet tarvitsemaasi kuvamateriaaliin.

hjeet DALL·E:n aktivointiin ja käyttöön.
Mikäli käytössäsi on DALL·E, aktivoi se asetuksista. Tämän jälkeen voit alkaa luomaan visuaalista sisältöä tekoälyn avulla, joka pystyy tuottamaan kuvia pelkistä tekstikuvauksista.
 • Kuvien generointiin tarvitset ChatGPT4:n.
 • Aktivoi ensin Chat:n yläosasta DALL-E, jolloin ChatGPT hakee saamansa syötteen perusteella OpenAI_n DALL-E-kuvageneraattorista kuvat suoraan chat:iin.
  Anna syöte ChatGPT:lle jonka perusteella se hakee DALL-E:n rajanpinnasta kuva chat-näkymään.
 • Tämä on kätevä tapa generoida kuvia, sillä DALL-E:n avulla generoidut kuvat riippuvat paljolti annetun syötteen laadusta. ChatGPT taas ymmärtää sekä kuvageneraattoria että käyttäjää ja lyhyehkölläkin syötteellä saadaan laadukkaita kuvia.

 

Kokeile säätää lopputulosta GPT:lle antamasi syötteen avulla, muuttamalla:

 • Kuvien kokosuhteita
 • Asetelmaa
 • Tyyliä

 

Katso esimerkiksi kuvitussarja, jonka tein ChatGPT-kollega-blogiani varten.

 • ChatGPT antaa kuvan otsikoksi syötteen, jonka se on antanut DALL-E:lle. Tällä voit viitata generoituun kuvaan ja pyytää sille tarvittavat kuvakset eri elektronisia julkaisujärjestelmiä varten, Alt-tekstiä myöten.

 

Ruutukaappaus WordPress-kenttien kuvauksista kuvituksesta.
Ruutukaappaus kuvauksista: Henkilö ja robotti tietokoneella.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että AI:n generoimat kuvat sisältävät epätarkkuuksia, esimerkiksi saatoit huomata blogia varten generoimissani kuvissa elementtejä jotka paljastavat ne AI:n tekemiksi. Myös tämän vuoksi kuvatekstissä voi ilmoittaa että se on generoitu AI:lla.

Kuvaajia tai kuvia mitkä sisältävät tekstiä AI:n avulla ei kannata generoida. Tässä esimerkkinä kuva jonka generoin antamalla excel:n pivottitaulukon dataa.

 

Pylväskaavio, jossa y-akselilla on merkintä 'Lukumäärä' ja eri kategoriat edustavat käyttöfrekvenssiä.
Kokeilu pylväskaavion tuottamisesta AI:n avulla. Lopputuloksesta tuli melko surrealistinen.

Viestien optimointi ja kohdistaminen

ChatGPT voi tarjota uusia näkökulmia ja auttaa hiomaan sähköpostiviestejä ja myyntipuheita, tekemällä niistä vakuuttavampia ja kohdennettuja. Tämä onnistuu esimerkiksi syöttämällä ensin ChatGPT:lle ensin kuvauksen kohderyhmästä, kuten ensimmäisessä kappaleessa (“Sisältöjen määrän kasvattaminen”).

ChatGPT voi toimia myös ensisijaisena käännöstyökaluna ja antaa kulttuurista tietoa. Tämä on hyödyllistä etenkin kansainvälisessä toiminnassa, vaikka se ei korvaakaan ammattikääntäjää.
Olen tehnyt esimerkiksi niin, että pyydän ChatGPT:tä uudelleenmuotoilemaan pohjan sähköpostille saajan edustaman kulttuurin mukaisesti. Tässäkin kannattaa antaa selkeät ohjeet ChatGPT:lle ja painottaa mistä kulttuurista on kyse.

Seuraavassa postauksessa

Sisällön kohdennuksesta ja optimoisesta erittäin käytännönläheinen esimerkki on hakukonenäkyvyyden kasvattaminen. ChatGPT voi auttaa tunnistamaan oikeat avainsanat ja ehdottaa sisältömuutoksia SEO-näkökulmasta. Seuraavassa blogikirjoituksena pureudun siihen, miten tämä toteutetaan käytännössä.

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää ChatGPT:n hyötykäytöstä sisällöntuotannossa? Tutustu täällä sinun tarpeisiisi räätälöitävissä olevaan “Tekoäly kollegana”-koulutukseemme. 

 

Share

Written by

Pekka Antti-Poika

Pekka Antti-Poika

Futunautti

 • pekka@exovedesign.com
 • +358 40 587 6859

More from the blog