Asiakastarinat

Motiva: Kriteeripankki.fi kestävien hankintojen tueksi

Asiakas

Motiva Oy

Vuosi

2023

Vieraile sivustolla

Kriteeripankki.fi

Suunnittelimme Kriteeripankki.fi -palvelun, joka tukee vastuullisten hankintojen tekemistä julkisella sektorilla. Sivusto on edelläkävijöiden joukossa noudattaen energiatehokkaan suunnittelun periaatteita.

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Yhteistyössä Motivan ja teknisen kumppanin Exoven kanssa kehitimme Kriteeripankki.fi -palvelun, joka tarjoaa vastuullisuuskriteerejä julkisiin hankintoihin. Yhteistyön tavoitteena oli luoda selkeä, helppokäyttöinen ja moderni tiedonhakutyökalu tukemaan vastuullisempia hankintoja ja aktivoimaan vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa.

”Olimme erityisen tyytyväisiä Kriteeripankin helppoon käytettävyyteen, tyylikkääseen visuaaliseen ilmeeseen ja vihreän koodauksen periaatteiden huomiointiin toteutuksessa” – Suvi Salmela, Motiva Oy

 

Kestävän suunnittelun periaatteet

Yhteistyö käynnistyi Exove Designin fasilitoimilla työpajoilla. Yhteistyössä Motivan projektitiimin kanssa työskentelimme tiiviisti hyödyntäen työpajoja, joissa määriteltiin Kriteeripankin käyttäjäpersoonat, palvelun sisältörakenne ja uusi ulkoasu. Motivan, Exoven ja Exove Designin strategisten tavoitteiden pohjalta verkkopalvelu suunniteltiin ja toteutettiin noudattaen kestävän verkkosuunnittelun periaatteita. 

Kriteeripankki.fi-palvelun käyttökokemus muistuttaa tuttua verkkokauppojen käyttötapaa. Käyttäjät voivat hakea ja selata kriteerivalikoimaa eri kategorioiden avulla ja tehdä tarvittavia rajauksia kriteerien haussa. Tämä nopeuttaa hankintoihin liittyvän tiedon hakemista ja lyhentää palvelupolkuja merkittävästi, mikä puolestaan vähentää erillisten sivujen latausaikoja ja energiankulutusta.

Sivuston kehittämisessä energiatehokkaampaan suuntaan oli avuksi verkkopalvelun sisältöjen painotus tekstissä sekä Motivan innostus uusien ja innovatiivisten lähestymistapojen omaksumiseen. Käyttöliittymä on suunniteltu tummalle pohjalle, mikä säästää energiaa tietyillä näyttöpäätteillä ja tekee sivustosta käyttäjäystävällisemmän niille, jotka tarvitsevat saavutettavuutta. 

Verkkopalvelussa kiinnitimme myös huomiota harkittuihin visuaalisiin elementteihin, ja lopputuloksena on moderni ja tyylikäs yleisilme. Väripaletti ja fonttikirjasto on rajoitettu vain muutamaan vaihtoehtoon, ja vältimme suurten HD-kuvapinta-alojen ja videoiden käyttöä, mikä parantaa sivuston latausaikoja ja säästää informaation lataamisessa aikaa.

Vihreät toimintatavat Kriteeripankin teknisessä toteutuksessa 

Kriteeripankin teknisessä toteutuksessa käytettiin ict-alan vihreän koodauksen periaatteita. Sivusto toteutettiin headless-teknologian avulla, eli käyttöliittymä ja palvelinpuoli toimivat toisistaan erillisinä osina. Headless-teknologialla toteutettu sivusto kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa verrattuna perinteisen järjestelmän päälle rakennettuun sivustoon. Muita teknologian hyötyjä ovat parempi tietoturva, jatkokehityksen keveys ja hyvä hakukonenäkyvyys.

Lisäksi Kriteeripankin palvelinratkaisuksi valikoitui suomalaisen UpCloudin pilvipohjainen ratkaisu. Valitussa ratkaisussa korostui eritysesti hiilijalanjäljen ja verkkopalveluiden ympäristökuormituksen minimointi.

Lue myös:

Get in touch

Suvi Hämäläinen

Suvi Hämäläinen

Designer

  • suvi@exovedesign.com

Share