Palvelut

Strategiset ratkaisut osaamisen kehittämiseen

Työelämä on murroksessa. Nopeasti muuttuva maailma edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan yksilön omien taitojen kehittämistä koko työuran aikana. Digitalisaation myötä osaamisen kehittämisestä on tullut yhä globaalimpaa. Digitaalisissa ympäristöissä oppimispalvelujen tarjoajat kilpailevat asiakkaista, jotka yrittävät löytää itselleen ja yritykselleen sopivia tapoja hankkia tarvitsemaansa osaamista muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Oppiminen kuuluu kaikille

Meidän lähtökohtanamme on se että kaikilla on yhtäläinen oikeus menestyä työelämän murroksessa jatkuvan oppimisen avulla. Exove Designin tehtävänä osana jatkuvan oppimisen ekosysteemiä on yhdistää yksittäiset oppijat, yritykset sekä koulutuksia tarjoavat oppilaitokset toisiinsa. Jatkuvan oppimisen viestintä- ja tuotteistusratkaisujemme sekä osaamistarpeiden  ennakointi- ja strategiaprosessimme avulla toimimme yrityksien ja oppilaitosten strategisena kumppanina oppimisen ja opetuksesta viestimisen kehittämisessä. 

Exove Designin jatkuvan oppimisen ratkaisuja kuvaava kolmio, jonka kärkiin on sijoitettu yksilöt, yritykset ja oppilaitokset. Kolmion sivuilla lueteltu keinot joilla kärjet yhdistetään. Keskellä Exove Designin ja Aie-työkalun logot.
Meidän tuottamamme ratkaisut jatkuvan oppimisen ekosysteemissä (Kuva: Exove Design 2023).

Jatkuvan oppimisen viestintä ja tuotteistus oppilaitoksille

Strategiatyön ja ennakoinnin, digitaalisen viestinnän, markkinoinnin sekä tuotteistamisen keinoin autamme erilaisia oppilaitoksia tavoittamaan juuri heille sopivat asiakkaat – sekä yritykset että yksittäiset oppijat.

Palvelu- ja sisältömuotoiluprosessimme tuo oppilaitosten asiantuntijuuden kohderyhmän käyttämiin kanaviin ja heille sopivassa muodossa, mikä auttaa asiakkaitamme erottumaan kilpailijoista. Analytiikka- ja ennakointiprosessimme avulla seuraamme jatkuvasti palveluiden toimivuutta suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja kehitämme ketterästi toteutettuja ratkaisuja.

Kumppaneillemme tarjoamme tukea jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuuden kehityksessä kaikissa prosessin eri vaiheissa strategiatyöstä toteutukseen:

-Jatkuvan oppimisen strategia ja ennakointi
-Kokonaisuuden konseptointi ja tuotteistus
-Digitaalisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus
-Sisällöntuotanto ja SEO
-Viestintäkanavien tavoitteiden asettaminen ja analytiikka

Kyvykkyyspohjainen oppimisen strategiaprosessi yrityksille

Nykyään strategiatyöhön käytetään paljon aikaa, mutta strategian jalkautus ja siihen kiinteästi liittyvä osaamisen kehittäminen  jää usein puolitiehen. Nämä haasteet ovat ratkaistavissa kehittämmme Aie-ennakointityökaluun perustuvan osallistavan ennakointiprosessin avulla.

Yhdessä Creaamon kanssa kehittämämme oppimisstrategiaprosessimme yhdistää osallistavan ennakoinnin ja strategian kehittämisen  organisaation kyvykkyyksien johtamiseen. Tarjoamme asiakkaillemme palvelumuotoiluun ja ennakointiin perustuvan kartoitusprosessin, jolla oppimistrategia rakennetaan koko organisaatiolta kartoitettujen tarpeiden mukaan. Näin strategialla pystytään paremmin vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja oppimistarpeisiin. Prosessimme etuna on koko organisaation sitouttaminen kehitykseen sekä oppimistrategian jalkauttamiseeen, jonka askelmerkit prosessissa määritellään.

Haluatko jakaa kokemuksia jatkuvasta oppimisesta? Ota yhteyttä!

Tutustu asiakastarinoihimme ennakoinnista ja osaamisen kehittämisestä:

Tutustu muihin palveluihimme

Share