Asiakastarinat

Visit Levi – Tulevaisuuden ostajapersoonat ja strateginen muotoilu palvelujen kehityksessä

Asiakas

Visit Levi

Vuosi

2023

Visit Levi, joka on yksi Suomen merkittävimmistä matkailun alueorganisaatioista, kehittää liiketoimintaansa strategisesti. Tavoitteena on kestävä ja asiakaslähtöinen matkailualue. Samalla Visit Levi auttaa alueen yrittäjiä kehittämään palveluitaan asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuden kestävästi. 

Asiakasymmärrystä tulevaisuuden ostajapersoonilla

Yhtenä strategisena fokusalueenaan Visit Levi on tunnistanut asiakasymmärryksen syventämisen ja palveluidensa jatkuvan kehittämisen. Tähän organisaatio valitsi kehittämiskumppanikseen meidät – Exove Designin. Kun Visit Levin aiempi kohderyhmätutkimus kaipasi päivitystä, ehdotimme tulevaisuuden ostajapersoonaprosessin soveltamista. Sen avulla Visit Levi voisi ennakoivasti mukautua matkailun jatkuvasti muuttuviin suuntauksiin. 

“Kaikille kaikkea ei ole mitään kenellekään.”

-Johanna Kuosmanen, Head of Marketing and Digital, Visit Levi

 

Kehittämämme tulevaisuuden ostajapersoonat -mallin avulla Visit Levi:

  • Uudisti kohderyhmätutkimuksensa syventämällä sitä motivaatio- ja persoonapohjaiseksi 
  • Muodosti tulevaisuuskestävän kehitysmallin kohderyhmiensä muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi 
  • Jalkautti ennakoivaa työtapaa organisaationsa ja sidosryhmiinsä 
  • Sai käyttöönsä ennakoinnin työmallit sekä fokuksen asiakaskeskeiseen tulevaisuuteen. 

 

Perustana kattava asiakasymmärrys, ennakointityö ja strateginen muotoilu

Ymmärrys kohderyhmistä kerättiin yhdistämällä kyselytutkimuksia ja haastatteluja. Keskeisenä tavoitteena oli lisäksi koota matkailuun liittyviä tulevaisuuden ilmiöitä – eli trendejä – kohderyhmiltä ja Levin alueen yrittäjiltä. Kerätyistä ilmiöistä muodostettiin matkailun tulevaisuutta kuvaavia skenaarioita, joita hyödynnettiin kohderyhmille tehdyissä haastatteluissa. Näin saatiin käsitys siitä miten kohderyhmien käyttäytyminen ja heidän tarpeensa muuttuvat erilaisissa tulevaisuuksissa. 

Skenaariotyö loi Visit Leville mallin asiakasymmärryksen jatkuvalle päivittämiselle, jonka avulla alueen palveluja, viestintää ja strategiaa voidaan kehittää tulevaisuuskestävästi:

Saimme projektissa määriteltyä tärkeimmät Levin alueen kohderyhmät. Hienoa työstä teki sen, että voimme käyttää kohderyhmiä niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Kohderyhmätyö läpileikkaa koko strategiatyötä ja voimme tiedolla johtaen fokusoida tekemisemme kahteen tärkeimpään ja potentiaalisimpaan persoonaan.”

Toimintatapa jalkautettiin organisaatioon ja sidosryhmiin

Tulevaisuuden ostajapersoonat esiteltiin alueen yrittäjille Visit Levin Kipinäpäivät -tapahtumassa. Persoonia kuvaavien kohderyhmäarkkityyppien avulla yrittäjät voivat nyt tarkastella ja kehittää palvelutarjoomaansa ja markkinointiaan asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuden näkökulmasta. 

Prosessin tuloksena Visit Levi sai käyttöönsä työkalupakin, jonka avulla organisaatio voi jatkaa tulevaisuuden kestävien palvelujen kehittämistä yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. 

Tulevaisuuskestävät ostajapersoonat työkalupakki sisältää:

1. Tulevaisuuden ostajapersoonat
2. Ennakointimateriaalit: matkailun tulevaisuuden ilmiöt ja vaihtoehtoiset tulevaisuuden kuvaukset.
3. Tulevaisuuspelinkenttä, eri kohderyhmien käyttäytymisen yhteys vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin ja yksittäisiin ilmiöihin
4. Osallistava prosessi jatkuvaa strategista ennakointia ja palvelujen kehitystä varten

Mitä opimme prosessista?

Prosessin aikana opimme yhdessä siitä kuinka matkailuvalinnat ovat ennen kaikkea motivaatiopohjaisia: kohderyhmien näkemykset toivotuista tulevaisuuksista riippuvat selkeästi heidän motivaatiotekijöistään. Näin asiakkaiden tulevaisuusnäkemyksiä voidaan käyttää perustana tämän päivän palveluja kehitettäessä. 

“Yhteistyötä Exove Designin kanssa voi kuvailla miellyttäväksi ja sujuvaksi. Helppoa yhteistyöstä teki Exove Designin rautainen kohderyhmäammattitaito ja asiakasymmärryksen syvyys.” 

 

Katso blogistamme lisätietoja tulevaisuuden ostajapersoonista.

Oletko sinä kiinnostunut tulevaisuuden kestävien palveluiden kehityksestä? Ota yhteyttä niin katsotaan miten voisimme olla avuksi.

Get in touch

Pekka Antti-Poika

Pekka Antti-Poika

Futunautti

  • pekka@exovedesign.com
  • +358 40 587 6859

Share